fbpx

Levende & tankevækkende foredrag om ordblindhed

Fra Eksklusion til Inklusion af Ordblinde i Folkeskolen
Book et foredrag

Få en bid af stemningen

Det er vigtigt for mig, at mine foredrag er levende og fulde af eksempler, som publikum kan spejle sig. Jeg tegner og fortæller, så alle kan forstå det uden at gå på kompromis med mit teoretiske bagkatalog. I foredraget tegner og fortæller jeg elever, lærere, ledelse og forældre, hvad det helt konkret vil sige at være ordblind. Det gør jeg med visuelle tegninger og praktiske eksempler fra hverdagen. Jeg taler ind i vores hjerne, vores mindset og tankegang.

Tankevækkende teori og praksisøvelser på egen krop

Jeg præsenterer en række fordele ved at være ordblind, som vender begrænsninger til muligheder. Med teori kombineret med praksisøvelser bliver foredraget levende og tankevækkende. Jeg lover, at det efterlader fornyet forståelse og et ganske andet positivt syn på ordblindhed, som kommer alle i organisationen til gode.

 

 

Om foredraget “Fra Eksklusion til Inklusion i Skolen”

I foredraget tegner og fortæller jeg elever, lærere, ledelse og forældre, hvad det helt konkret vil sige at være ordblind. Det gør jeg med visuelle tegninger og praktiske eksempler fra hverdagen. Jeg taler ind i vores hjerne, vores mindset og tankegang – som vi selv kan gøre rigtig meget for at styre.

Tankevækkende teori og praksisøvelser på egen krop
Jeg præsenterer en række fordele ved at være ordblind, som vender begrænsninger til muligheder. Med teori kombineret med praksisøvelser bliver foredraget levende og tankevækkende. Jeg lover, at det efterlader fornyet forståelse og et ganske andet positivt syn på ordblindhed, som kommer alle i organisationen til gode.

Et fælles sprog uden misforståelser
Det overordnede mål er, at alle på skolen har det fornødne kendskab og viden omkring ordblindhed og ad den vej bruger et fælles sprog uden misforståelser. For de enkelte målgrupper er udbyttet følgende:

De ordblinde: Et syn for at ordblindhed er en fysisk defekt i hjernen, at det er helt ok at være ord- blind, og LST (læse-skriveteknologi) er vejen frem. Man er ikke dum som ordblind men mindst lige så intelligent som klassekammeraterne. På denne måde når I, som skole, for alvor helt rundt om det ordblinde barn. I vil opleve en forståelse, motivation og en tydelighed, så I fremadrettet undgår misforståelser relationerne imellem.

Klassekammeraterne: En forståelse og viden omkring, hvad det vil sige at have en ordblind i klassen. En forklaring på hvorfor de ordblinde bruger LST – og hvorfor det ikke er snyd. Hjælp til hvad man som klassekammerat kan gøre, når man gerne vil hjælpe en ordblind.

Lærerne: Viden om ordblindhed og hjælp til at se mulighederne for at hjælpe de ordblinde bedst muligt i en travl hverdag med mange andre i klassen. Mulighed for at italesætte ordblindheden i klassen og dermed skabe åbenhed for alle parter, så det ikke længere er et tabu.

Ledelsen: I bliver en skole, hvor elever, forældre, lærere er trygge i forhold til ordblindhed. I får en fælles forståelsesramme, og vil være en af de skoler, der går forrest og gør noget i forbindelse med debatten om inklusion af ordblinde elever.

Forældre: En forklaring og forståelse af, at ordblindhed er en fysisk defekt i hjernen – forståelse for at det er helt ok at have et ordblindt barn, og at LST (læse-skriveteknologi) er vejen frem. Herigennem skabes en forståelsesramme i forhold til en konstruktiv dialog med skolen.

Varighed
Foredraget varer cirka 1 time, og der er ikke et max antal deltagere for mit vedkommende.

Pris
Prisen for foredraget afhænger af omfanget, indhold og kørsel. Men tag fat i mig og få en pris.

Det vil glæde mig at besøge jeres skole og håber, I er nysgerrige på at høre mere. I kan fange mig på telefon 2093 9501 for at høre nærmere, og lave en endelig aftale.

BOOKING

Sådan laver vi en aftale om foredrag, der passer til netop jeres skole.

Ingen skoler er ens. Derfor er det vigtigt for mig, at vi har fået en god snak inden foredraget, så jeg kan tage hensyn til og berøre de udfordringer og behov I har på jeres skole.

Ring for at høre mere

2093 9501

Send en forespørgsel på foredraget

kontakt@ordblindetalent.dk

01.

Vi snakker sammen over telefonen, så vi får aftalt, hvordan foredraget skal skrues sammen, hvem, hvornår, hvor og hvordan.

02.

Du får en bekræftelse på foredragsaftalen, hvor endelig pris og detaljer fremgår.

03.

Showtime. I sørger for lokale, stole og forplejning, og så sørger jeg for, at alle fremmødte får en tankevækkende oplevelse med masser af viden og praktiske eksempler, de kan bruge i deres dagligdag.

d

Curriculum

Mie: Lærer – Foredragsholder og Læsevejleder

Jeg er uddannet lærer og læsevejleder med en fuld PD, hvilket vil sige, at jeg har min teoretiske og faglige baggrund i orden. Jeg har siden 2005 arbejdet i både privat- og folkeskole og har gennem de sidste 10 år arbejdet som læsevejleder med særligt fokus på de ordblinde.

Jeg ved derfor, hvilke udfordringer de ordblinde står med – og jeg ved, hvor svært det kan være, at få alle i en organisation tunet ind på inklusion af ordblinde børn. Men hvis I som skole skal lykkes bedst muligt uden store udgifter, kræver det mere end blot at få et en it-rygsæk eller computer med hjælpeprogrammer og intro dertil. Jeg ved, at der skal meget mere til. Og det er det, jeg vil tilbyde jer!

Jeg ser mig selv som en helt særlig samarbejdspartner ind i skolen – både grundet min faglige baggrund men mest af alt grundet min kæmpe passion, energi og drive efter at hjælpe inklusion af ordblinde elever bedst muligt på vej.

 

l

Faglig ballast til at sige og gøre

Jeg er uddannet skolelærer i 2005 med liniefagene dansk, idræt, engelsk og tysk. Siden 2010 har jeg fungeret som læsevejleder og har taget en fuld PD med fokus på læsevejledning, faglig sparring, sprog og sprogdidaktik.

Jeg brænder 110% for mit fag og har altid haft fokus på sparring med ledelsen omkring børns læring på alle planer.

 

At gøre den rigtige forskel

Motivation er for mig altafgørende, når vi snakker læring og ordblinde børn. En læring, der opstår i en højere enhed gennem tæt dialog på tværs af skolens interessenter – elev, forælder, lærer, læsevejleder og ledelse. Det handler om at gøre den forskel, der skal til, for at lykkes bedst muligt med inklusion af ordblinde børn. Et lille skridt på vejen kan være af afgørende betydning – det ved jeg.

 

Interesseret i et tankevækkende og underholdende foredrag om ordblindhed?

8 + 11 =

10 fantastiske FORDELE ved at være ordblind

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag "FORDELSLISTEN" med det samme. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Fremragende - du er nu skrevet op til mit ordblinde-nyhedsbrev